ភាសា

ការតាមដាន:

ប្រភេទទាំងអស់

តម្រងការពារជីវសាស្រ្ត

ទំព័រដើម » ផលិតផល » តម្រងខ្យល់ » តម្រងការពារជីវសាស្រ្ត

ផលិតផល

ទំនាក់ទំនង

  • ទូរស័ព្ទ៖ 0086 21 54715167 /
            0086 18501617016
  • អ៊ីម៉ែល: info@sffiltech.com
  • ទូរសារ: 021 33321505
  • អាស័យដ្ឋាន៖ បន្ទប់លេខ NO.5004, ខាងជើង - សំពីងសំពោង, អាគារបច្ចេកវិទ្យាថ្មីកាងយាន, ផ្លូវលេខ ៩៥១ ផ្លូវជៀនឈួន, តំបន់មីនហាំង, ទីក្រុងស៊ាងហៃប្រទេសចិន
ទំព័រដើម មុន 1 បន្ទាប់ ចុង​ក្រោយ​នេះ - សរុប 7 1 កត់ត្រាទំព័របច្ចុប្បន្ន / សរុប 1 20 ក្នុងមួយទំព័រ