ភាសា

ការតាមដាន:

ប្រភេទទាំងអស់

ទំនក់ទំនង

ទំព័រដើម » ទំនក់ទំនង

បែបបទទំនាក់ទំនង
ព​ត៌​មាន​ទំនាក់ទំនង
  • ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន : សៀងហៃសហ្វហ្វីលីចខូអិលធីឌី។
  • ទូរស័ព្ទ៖ 0086 21 54715167
  • ទូរសារ: 021 33321505
  • អ៊ីម៉ែល: info@sffiltech.com
  • ទូរស័ព្ទ​ចល័ត:0086 18501617016
  • អាស័យដ្ឋាន: បន្ទប់លេខ ៥០០៤, ខាងជើង - ប៊ូលីង, អាគារថ្មីកាងយ៉ាង, តិច .៩៥១ ផ្លូវជៀនឈួន, មីនហាំង, ស៊ាងហៃចិន