ភាសា

ការតាមដាន:

ប្រភេទទាំងអស់

ប្លុក (Blog)

ទំព័រដើម » ប្លុក (Blog)

តើកាបូបតម្រងធូលីប្រមូលបានយ៉ាងដូចម្តេច?

ពេលវេលា: 2018-01-29

អ្នកអាចទទួលបានគំនិតជាចំបងអំពីរបៀបដែលកាបូបរបស់ម៉ាស៊ីនប្រមូលធូលីដំណើរការ។

វាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកដែលទើបតែចូលទៅក្នុងប្រអប់កាបូបតម្រងថ្មី :) ។

https://youtu.be/RZQQ8u_LLys

https://youtu.be/zSb6uN0FRZ0

https://youtu.be/JmzJwManQnQ